Feel the Tempo

of

Hong Kong

1/18

聯絡我們

Flat B , 4/F, National Court, 242 Nathan Road, Jordan, Hong Kong
香港佐敦彌敦道242號立信大廈4字樓B室

 

info@tempoinn.com

(852) 6212 4550

香港九龍佐敦吳松街 93-103 號德利樓 1 樓

1/F, David Mansion, 93-103 Woosung Street, Jordan, Hong Kong

​樂.棧

​樂.棧-舒適館

Show More
極佳位置
​至抵價錢
​好客服務
乾淨舒適

1/4
媒 體 報 道
評   價
 

全新分館

樂 . 棧 舒適館

Tempo Inn - Cozy

​現已開張!

更多主題、

​更有特色!

[Tempo Inn] 香港佐敦吳松街 93-103 號德利樓 1 樓

1/F, David Mansion, 93-103 Woosung Street, Jordan, Hong Kong

[Tempo Inn Cozy] 香港九龍佐敦彌敦道242號立信大廈4樓B,C室

Flat B & C, 4/F, National Court, 242 Nathan Rod, Jordan, Hong Kong ​

  • Facebook - White Circle

(852)6212 4550